Apuraha

Yhdistyksemme historia juontaa juurensa vuoteen 1971, jolloin Nokialle perustettiin ensimmäinen englanninkielinen leikkikoulu. 2000-luvulla leikkikoulu muuttui, ajan tarpeita paremmin vastaamaan, englanninkieliseksi päiväkodiksi. Nykyään yhdistyksen toimintaa ovat stipendien myöntäminen nokialaisille koululaisille ja opiskelijoille sekä kerran vuodessa myönnettävä apuraha.

Tänä keväänä yhdistys jakaa apurahaa ja sitä on jaettavana yhteensä 5000 €. Apurahan saajasta/saajista sekä määrästä päättää Nokian Enkku ry:n hallitus.

Apurahaa voivat hakea nokialaiset yhteisöt, yhdistykset, kasvatus- ja opetustoimijat sekä seurat.

Apurahaa myönnetään uusille hankkeille tms, joilla vahvistetaan ja edistetään nokialaisten lasten ja nuorten englannin kieltä ja englanninkieliseen kulttuuriin liittyvää toimintaa.

Hakemus on vapaamuotoinen. Siihen tulee liittää hankkeen toimintasuunnitelma ja kustannusarvio. Hakemuksen allekirjoitukseen tiedot: hakijan nimi, osoite ja Y-tunnus. Pääsääntönä on, että apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty ja kuluvan vuoden 2021 tai viimeistään seuraavan vuoden 2022 aikana.

Hakemukset on toimitettava 31.03.2021 mennessä pj@nokianenkku.fi

Jutta Andersin-Salenius pj, 0415073803 (iltaisin)                   

Marko Mäkelä varapj